Solcellprodukter
Till övriga Rofoto           https://www.rofoto.se/solcellsprodukter

För solcellsprodukter kontakta

Rofoto.se säljer främst kompletta solcellsanläggningar. Efter kund har beskrivit sitt tak med helst måttsatt skiss, takbeläggning(tegel- eller betongpannor, ståfalstak, korrugerat plåttak, eternittak), väderstreck, taklutning, takstolsavstånd, dimension takstolsvirket, dimension ströläkt(mm x mm), dimension bärläkt(mm x mm), råsponttjocklek(mm) m.m. och vad han vill ha t.ex. vanliga solcellsmoduler eller svarta moduler, gärna även foto på taket, önskad årsproduktion kWh, lämnar vi kunden ett detaljerat anbud. För att anbud ska kunna lämnas behövs leveransadress och fakturaadress om annan än leveransadressen samt fastighetsbeteckning(där anläggningen ska installeras) och köparens personnummer. Det är för att undvika felleverans till lägenheten i stan(fakturaadress), när godset rätteligen skulle ha gått till landstället(leveransadress)
Här vad som behövs takskiss

From 1 jan 2021 finns skattereduktion för privatperson för installation av grön teknik och installation av en solcellsanläggning med elnätsansluten växelriktare omfattas. Det tidigare solcellsstödet på 20 % upphör den 31 dec 2020 och ersätts av denna nya skattereduktion. Skattereduktionen är nu sedan 1 jan 2023 höjt till 20 % (tom 31 dec 2022 var det 15 %) på arbete och material och beräknas på fakturabelopp inkl. moms. Den som vill utnyttja skattereduktionen ska vara ägare(eller delägare) till fastigheten på vilken solcellsanläggningen installeras. Skatteverket medger en skattereduktionen för grön teknik på högst 50000 kr per år och per person (och beror på personens betalda skatt och andra skattereduktioner personen har under det aktuella skatteåret.) Skulle det i efterhand visa sig att personen inte är berättigad eller endast delvis berättigad till skattereduktionen, då medger skatteverket inte skattereduktion eller endast delvis och erhållen skattereduktion krävs tillbaka helt eller delvis från personen. Det ovan är vår egen tolkning av skattereduktion för grön teknik.

Om skattereduktionen ska beaktas, ange redan i anbudsförfrågan personnummer(på fastighetsägare) och fastighetsbeteckning på vilken solcellsanläggningen ska byggas.

Vi säljer bara solcellsmoduler av äkta tyska fabrikatet Heckert, som enbart tillverkas i Tyskland vid fabriken i Chemnitz och vid tyska fabriken i Langenwetzendorf

När det gäller växelriktare säljer vi Fronius, SMA, SolarEdge och Kostal. Vi erbjuder Heckerts eget montagematerial, tyska S:flex och dessutom ett montagesystem mer anpassat till svenska takkonstruktioner på enfamiljshus.

Vid köp av komplett anläggning kan projektrabatt lämnas.
Angivna priser är inkl. 25 % moms. Frakt tillkommer.
Priserna är emellertid endast ungefärliga, då mycket tillverkas utanför Sverige. Be om anbud!

Vi har en del elmaterial också såsom solarkabel, DC-brytare, AC-brytare, överspänningsskydd, DC-boxar, MC4-solarkontakter, strängsäkringar, buntband, varningsskyltar etc.

tr>
Art.nr. Bild Beskrivning Kommentar Pris kr,
inkl.moms
Solcellsmoduler....
025600 solcell
Heckert NeMo 2.0 60M 320 Wp
Heckert NeMo 2.0 60M 325 Wp
Heckert NeMo 2.0 60M 330 Wp
1670 x 1006 x 38 mm, vikt 18,3 kg. Leveranstid ca fyra veckor. Om B-kvalitet finns, är priset per modul ca 75 kr lägre.


025600 solcell
Heckert NeMo 3.0 120M 370 Wp
Heckert NeMo 3.0 120M 375 Wp
Heckert NeMo 3.0 120M 380 Wp
1790 x 1060 x 35 mm, vikt 20,5 kg. Det är en halvcellsmodul.


025600 solcell
Heckert NeMo 4.1 80M 395 Wp
Heckert NeMo 4.1 80M 400 Wp
1736 x 1122 x 35 mm, vikt 21,0 kg. Det är en halvcellsmodul. Man kan ha ca 32 st seriekopplade, pga låg tomgångsspänning 27,9 V.


025600 solcell
Heckert NeMo 2.0 60M 320 Wp black
Heckert NeMo 2.0 60M 325 Wp black
1670 x 1006 x 38 mm, vikt 18,3 kg.


025600 solcell
Heckert NeMo 4.2 80M 390 Wp black
Heckert NeMo 4.2 80M 395 Wp black
1736 x 1122 x 35 mm, vikt 21,0 kg. Den har högre tomgångsspänning nämligen ca 54,5 V.


Växelriktare
025600 solcell
Fronius Symo 5.0-3-M, 5 kW, 2 MPPT
Fronius Symo 6.0-3-M, 6 kW 2 MPPT
Fronius Symo 7.0-3-M, 7 kW 2 MPPT
Fronius Symo 8.2-3-M, 8,2 kW 2 MPPT
Fronius Symo 10.0-3-M, 10 kW 2 MPPT
Fronius Symo 12.5-3-M, 12,5 kW 2 MPPT
Fronius Symo 15.0-3-M, 15 kW 2 MPPT
Fronius Symo 17.5-3-M, 17,5 kW 2 MPPT
Fronius Symo 20.0-3-M, 20 kW 2 MPPT
Fronius Eco 25.0-3-S, 20 kW 1 MPPT
Fronius Eco 27.0-3-S, 27 kW 1 MPPT
Inga effektoptimerare behövs för att anläggningen ska fungera. Dock kan i en sträng Tigo effektoptimerare t.ex. TS4-R-O monteras på vissa moduler som skuggas.

025600 solcell
Fronius Symo Gen24 6.0 Plus, 6 kW
Fronius Symo Gen24 8.0 Plus, 8 kW
Fronius Symo Gen24 10.0 Plus, 10 kW
Har nödström 1 fas 230 V max. ca 3,0 kW, om elnätsbolaget har strömavbrott. Detta även om inget lagringsbatteri, med bara då ljust ute så solcellsanläggningen kan producera.

025600 solcell
SolarEdge SE10k-N4 setapp
SolarEdge SE12.5k-N4 setapp
SolarEdge SE15k-N4 setapp
SolarEdge SE16k-N4 setapp
SolarEdge SE17k-N4 setapp
SolarEdge SE25k-N4 setapp
SolarEdge SE27.6k-N4 setapp
SolarEdge-växelriktare kräver en effektoptimerare på varje modul(eller en på varje tvåtal moduler).

025600 solcell
Kostal Piko 15, 15 kW, 3 MPPT
Kostal Piko 17, 17 kW, 3 MPPT
Kostal Piko 20, 20 kW, 3 MPPT
Kostal Pico 36 EPC,36 kW, 1 MPPT025600 solcell
SMA Sunny Tripower 3.0-3AV-40
SMA Sunny Tripower 4.0-3AV-40
SMA Sunny Tripower 5.0-3AV-40
SMA Sunny Tripower 6.0-3AV-40
SMA Sunny Tripower 8.0-3AV-40
SMA Sunny Tripower 10.0-3AV-40

025600 solcell
SMA STP 15000TL-30
SMA STP 20000TL-30
SMA STP 25000TL-30
Utan MultiFunktionsRelä, men med display
Utan MultiFunktionsRelä, men med display
Utan MultiFunktionsRelä, men med display


Effektoptimerare, energimätare
025600
025600
025600
025600
solcell
SolarEdge effektoptimerare P370
SolarEdge effektoptimerare P401
SolarEdge effektoptimerare S440
SolarEdge effektoptimerare S500
En effektoptimerare krävs för varje modul. P300 och P370 har utgått och ersätts av P401 på 400 W
025600
025600
025600
025600
solcell
SolarEdge effektoptimerare P701
SolarEdge effektoptimerare P730
SolarEdge effektoptimerare P850
SolarEdge effektoptimerare P950
En effektoptimerare krävs för vart tvåtal moduler. P600 och P650 har utgått.


025600
025600 3232
025600
025600
solcell
Tigo Energy TS4-R-M (mätning)
Tigo Energy TS4-R-O (optimering)
Tigo TS4-A-O (optimering)
Tigo Energy TS4-R-S (säkerhet)
Tigo Energy TS4-R-O kan monteras på enstaka sollcellsmoduler. Ingen mer utrustning behövs, såvida man inte vill ha visualisering för solcellsmodul. Vill man ha visualisering behövs en Tigo Energy Gateway TS4. -


-
025600 2698 solcell
Tigo Access Point (TAP) TAP kommunicerar med Tigo Energy effektoptimerarna(med upp till 300 st) och med CCA. TAP monteras utomhus t.ex. på ramen på en solcellsmodul.
025600 solcell
Tigo Cloud Connect Advance(CCA), inomhus CCA är en datalogger. 1 st Tigo TAP ingår. CCA avses monteras inomhus. RS485-kabel mellan TAP och CCA ingår. TAP monteras utomhus. För att på portal kunna se producerad effekt/energi för varje modul försedd med Tigo TS4-R-0
025600 solcell
Tigo Cloud Connect Advance(CCA), utomhus CCA är en datalogger. 1 st Tigo TAP ingår. CCA avses monteras utomhus och kapsling för utomhusbruk ingår. RS485-kabel mellan TAP och CCA ingår. TAP monteras utomhus. För att på portal kunna se producerad effekt/energi för varje modul försedd med Tigo TS4-R-0
025600 2698 solcell
Fronius Smart Meter, energimätare Gör att man i Froniusportalen ser hushållets effektförbrukning, och därmed även utmatad effekt över mätarsäkringarna. Dessutom kan begränsning av effekten över mätarsäkringarna ställas in.
025600 3277 solcell
Fronius Ohmpilot, uteffekt 0-9 kW. Steglös effektreglering för förbrukare i hushållet, främst elpatroner i varmvattenberedare.
025600 2696 solcell
SolarEdge Energimätare SE-MTR-3Y-400V-A Gör att man i SolarEdgeportalen ser hushållets effektförbrukning, och därmed även utmatad effekt över mätarsäkringarna. Dessutom kan begränsning av effekten över mätarsäkringarna ställas in.
025600 2697 solcell
SolarEdge Strömsensor SE-act-0750-50, 50 A Används tillsammans med SolarEdge energimätare. För 3-fas behövs 3 st.
025600 2426 solcellsolcell
SolarEdge SE1000-WiFi01 För att ge SolarEdgeväxelriktaren trådlös förbindelse med internetmodem.
025600 solcell
SolarEdge SE-Ant-ZBWiFi-Kit För att öka räckvidd för SolarEdgeväxelriktare med SetApp för trådlös förbindelse med internetmodem.
Elartiklar
025600 2354
025600 2354
025600 3305
025600 3305
solcellsolcell
Solarkabel, 6mm2, svart, 100 m
Solarkabel, 6mm2, svart, 500 m
Solarkabel, 6mm2, röd, 100 m
Solarkabel, 6mm2, röd, 500 m
Samtliga är HikraPlus EN50618


025600 2508 solcell
Solarkontakter krimpfria Weidmüller, sats 2 st Ingen krimptång behövs. OBS! passar ej ihop med solarkontakter av typ MC4, PV4-S eller Sunclix
025600 3098 solcell
Solarkontakter TE PV4-S, 4-6mm2, hona, per 10 st Krimptång PV4-S behövs. Passar till standard solarkontakterna på Heckerts moduler. OBS! passar ej ihop med solarkontakter av typ MC4, WM4 Weidmüller eller Sunclix
025600 3099 solcell
Solarkontakter TE PV4-S, 4-6mm2, hane, per 10 st Krimptång PV4-S behövs. Passar till standard solarkontakterna på Heckerts moduler. OBS! passar ej ihop med solarkontakter av typ MC4 eller WM4 Weidmüller eller Sunclix
025600 3256 solcell
Solarkontakt Phoenix Sunclix, 2,5-6 mm2, plus, per st Krimpfri, ingen krimptång behövs. 1100 V. 40 A om 6mm2. Passar till Phoenix DC-boxar. OBS! passar ej ihop med solarkontakter av typ MC4, WM4 Weidmüller eller PV4-S
025600 3257 solcell
Solarkontakt Phoenix Sunclix, 2,5-6 mm2, minus, per st Krimpfri, ingen krimptång behövs. 1100 V. 40 A om 6mm2. Passar till Phoenix DC-boxar. OBS! passar ej ihop med solarkontakter av typ MC4, WM4 Weidmüller eller PV4-S
025600 2573 solcell
Solarkontakter MC4, sats 5 st hona, 5 st hane Krimpas med specialtång på solarkabel
025600 2670
025600 2671
solcellsolcell
MC4 grenkoppling, hona, per st
MC4 grenkoppling, hane, per st
Gör att parallellkoppling två seriekopplade modulsträngar kan utföras redan uppe på taket.
025600 3191 solcell
Stäubli MC4 PV-MS montagenyckelsats (2 st), per st För att dra åt plastmutter på krimpad PV4/MC4-kontakt, och för att öppna sluten PV4/MC4-kontakt. Sats med 2 st.
025600 2382 solcellsolcell
AC-brytare AKEM440, 4-polig, 40A 690V, kapsling U2, per st Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 96,4 x 130,4 x 106 mm
025600 2383 solcellsolcell
AC-brytare AKEM463, 4-polig, 63A 690V,kapsling U3, per st Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 144 x 190 x 131 mm
025600 2381 solcellsolcell
DC-brytare, APVM 432, 4-polig, 25A 1000V, kapsling U2, per st Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 96,4 x 130,4 x 106 mm. Om två poler för en sträng då 25A, 1000V, om alla fyra polerna för en sträng, då 32 A och 1200 V.
025600 2712 solcellsolcell
DC-brytare, APVM 432, 4-polig, 25A 1000V, större kapsling U3, per st Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 144 x 190 x 131 mm. Om två poler för en sträng då 25A, 1000V, om alla fyra polerna för en sträng, då 32 A och 1200 V.
025600 2516 solcellsolcell
DC-brytare, APVM 432, 4-polig, 32A 1200V, per st För montage DIN-skena. Om två poler för en sträng då 25A, 1000V, om alla fyra polerna för en sträng, då 32 A och 1200 V.
025600 2515 solcell
DC-kopplingsbox, rökfärgat lock, max 57A per sträng, 1000V, för 2 MPPT, för parallellkoppling av solarkablar, per st Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 254 x 180 x 111 mm, ca 1,1 kg
025600 2630 solcell
DC-kopplingsbox, rökfärgat lock, max 41A per sträng, 1000V, för 2 MPPT, för parallellkoppling av solarkablar, per st Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 254 x 180 x 111 mm, ca 1,0 kg
025600 2514 solcell
DC-box, för 1 MPPT, 3 strängssäkringar 15A(eller 16A), överspänningsskydd Typ 2, ca 50A 1000V, rökfärgat lock, per st För parallellkoppling av 3 strängar. Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 254 x 180 x 111 mm, ca 1,7 kg
025600 3290 solcell
DC-box, för 1 MPPT, 3 strängssäkringar 15A(eller 16A), ca 50A 1000V, rökfärgat lock, per st För parallellkoppling av 3 strängar. Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 254 x 180 x 111 mm, ca 1,5 kg
025600
025600 3255
solcellsolcell
Överspänningsskydd Typ2, per st
Överspänningsskydd Typ2+1, per st
DC-box, Phoenix för 1 MPPT, överspänningsskydd, 40A 1000V, polykarbonat, rökfärgat lock. DC-anslutning Sunclix solarkontakter. bredd x höjd x djup: 130 x 180 x 111 mm, ca 1,1 kg
025600
025600 3285
solcellsolcell
Överspänningsskydd Typ2, per st
Överspänningsskydd Typ2+1, per st
DC-box, Phoenix för 2 MPPT, överspänningsskydd, 40A 1000V, polykarbonat, rökfärgat lock. DC-anslutning Sunclix solarkontakter. bredd x höjd x djup: 180 x 180 x 111 mm, ca 2,3 kg
025600
025600
solcellsolcell
Överspänningsskydd Typ2, per st
Överspänningsskydd Typ2+1, per st
DC-box, Phoenix för 3 MPPT, överspänningsskydd, 40A 1000V, polykarbonat, rökfärgat lock. DC-anslutning Sunclix solarkontakter. bredd x höjd x djup: 254 x 180 x 111 mm, ca 3,1 kg
025600 2524 solcell
Finder 7P.23.9.000.1015 DC 1000V 15kA överspänningsskydd Typ 2, per st För montage DIN-skena
025600 2578 solcell
Hållare för strängsäkring, 1-polig, 10,3 x 38 mm, per st För montage DIN-skena
025600 2576 solcell
Hållare för strängsäkring, 3-polig, 10,3 x 38 mm, per st För montage DIN-skena
025600 2577 solcell
Strängsäkring 15A, 10,3 x 38 mm, per st Passar i säkringshållare 025600 2578 och 2576
025600 2575 solcell
Jordningssats M4, för 6mm2 kabel, 25 st Passar i befintliga borrhål ca 4,1 mm Heckertmodul
025600 2574 solcell
Jordningssats M8, 10 st T.ex. för att elektriskt förbinda över alu-skenskarvar S:flex
025600 2506 solcell
Buntband S:flex, UV-beständiga, 300 x 4,8 mm, svarta, 100 st
025600 2627 solcell
Kabelclip S:flex KC15 med buntband, svarta, 100 st Trycks fast över solarmodulens alu-ramkant.
025600 2427 solcell
Krimptång MC4, PV-CZM-19100 För att kunna krimpa solarkontakter MC4 på solarkabel. Kan korttidhyras
025600 2778 Varningsskyltsats, 6 st
Montagematerial S:flex
025600 2510 Trapetsbleckskena AK S:flex L=395 mm kompl. per st För moduler i porträtt på takplåt trapetsbleck och korrugerad.Skruvas med 4 st tunnplåtskruv direkt i takplåt. Takplåt stål min. 0,50 mm, alu min. 1,00 mm.
025600 2639 Alu-profil S:flex ST-AK 1/12, L=180 mm, per st För moduler i landskap på takplåt trapetsbleck med platta plåtåsar. Skruvas med 2 st tunnplåtskruv direkt i takplåt.Takplåt stål min. 0,50 mm, alu min. 1,00 mm.
025600 2622
025600 2511
Tunnplåtskruv 4,5 x 25 mm S:flex, förp. 100 st
Tunnplåtskruv 6,0 x 25 mm S:flex, förp. 100 st
Vid takvinkel större än 15 grader 6,0x25, vid lägre får 4,5x25 användas.
025600 2580 Takkrok S:flex DH Alu 180-9-40 komplett, per st Skruvas med tallrikskalleskruv i takstolsvirke. Hammarskalleskruv M8 och spärrtandmutter M8 för skruvning till alu-skena ingår.
025600 2621
025600 2927
Alu-skena S:flex ST-AK 7/47 L=3150 mm
Alu-skena S:flex ST-AK 7/47 L=4260 mm

025600 2772 Alu-skena S:flex ST-AK 7/47, svart L=3150 mm. Svart alu-skena finns bara i denna längd 3150mm.
025600 2624 Skenskarv S:flex 7 SP, förp. 10 st 1 st per skenskarv behövs.
025600 2625 Ändhylsa S:flex 7, förp. 20 st Sätts på alu-skenändorna.
025600 2770 Ändhylsa S:flex 7,svart, förp. 20 st Sätts på alu-skenändorna.
025600 2501 Moduländklämma S:flex MH AK II Klick 30-50 A, förp. 10 st För modulramtjocklek 30 - 50 mm.
025600 2502 Modulmittklämma S:flex MH AK II Klick 30-50 A, förp. 40 st För modulramtjocklek 30 - 50 mm.
025600 2754 Moduländklämma S:flex MH AK II Klick 30-50 A, svart, förp. 10 st
025600 2755 Modulmittklämma S:flex MH AK II Klick 30-50 A, svart, förp. 40 st
025600 2626
025600 3273
Arreteringsclip S:flex förp. 20 st
Arreteringsclip S:flex, svart, förp. 20 st
För moduler på nedersta raden i landskap, förhindra att moduländklämma lossnar.
025600 2618 Glidsäkring S:flex förp. 25 st Skruvas i förborrade hål i modulen. För att förhindra att moduler på nedersta raden i porträtt rutschar ner. 2 st per modul behövs.
025600 2629 Jordningsbleck S:flex förp. 40 st För att få elektrisk förbindelse mellan alu-ram modul och montageställ och mellan alu-ramarna 2 moduler.
025600 2640 Ståfalsklämma 2.1 S:flex förp. 32 st
025600 2623 Korsskeneförband S:flex AK, förp. 20 st För att förbinda 2 korslagda alu-skenlager.
025600 2340
025600
Heckert Tallrikskalleskruv 8x120 förp. 100 st
Heckert Tallrikskalleskruv 8x140 förp. 50 st

025600 2620 Vinkel S:flex för plåtmontage, komplett, förp. 20 st För att fästa alu-skena i takplåt.
025600 2512 Hammarskalleskruv S:flex rostfri M8x25 typ 28/15, förp. 100 st Denna hammarskalleskruv är den som ingår i S:flex kompletta fästen.
025600 2513 Spärrtandmutter S:flex rostfri M8, DIN6923, förp. 100 st Denna spärrtandmutter är den som ingår i S:flex kompletta fästen.
025600 2628
025600
Tätningsband S:flex 30x2 mm EPDM, förp. 20 m
Tätningsband S:flex 80x2 mm EPDM

Montagematerial för tegel- eller betonpannetak med moduler i porträtt eller i landskap, utan korslagda skenor
025600 3233 Fotplatta, 180x60x75 mm, zm, per st Skruvas i råspont med ca 4 till 6 st träskruv 6,3x30
025600 Läktfäste, varmförzinkad,per st Används om råspont saknas, dvs om fribärande bärläkt. Läktfästet skruvas i den fribärande bärläkten.
025600 3131 Träskruv 6,3x30, rostfri, förp. 100 st
025600 3234 Fäste falsad panna, gängad, zm, per st Vanliga svenska betongpannor är falsade. Fästet är gängat och skruvas ihop med fotplatta 180x60x75 med 2 st bult M10x20.
025600 Fäste ofalsad panna, gängad, zm, per st Svenska lertegelpannor är ofalsade. Det finns dock import lertegelpannor som är falsade(ofta glaserade). Fästet skruvas ihop med fotplattan med 2 st bult 10x20.
025600 3236 Bultsats M10x20, varmförzinkad, förp. 100 st Används tillsammans med fotplatta 180x60x75
025600 3235
025600 3134
Skena 300 mm, varmförzinkad, per st
Skena 2,26 m, varmförzinkad, per st
Skenan skruvas med 2 st skruv 6,3x19 i varje fäste falsad panna(el. ofalsad). Skenan kan vridas i förhållande till fästet att ligga horisontalt(moduler i porträtt) eller vertikalt(moduler i landskap). Korslagda skenor(dubbla skenlager) behövs alltså inte för moduler i landskap. 2,26 m skenan har i ena ändan 2 st fastnitade skarvbeslag, och 4 st skruv 6,3x19 mm behövs för skarvning.
025600 3135 Skenskarv, zm, per st 2 st skenskarv + 8 st skruv 6,3x19 åtgår för en skenskarvning.
025600
025600 3135
Ändkåpa, plast, grå, per st
Ändkåpa, plast, svart, per st

025600 3136 Skruv 6,3x19 mm, rostfri, förp. 100 st
025600
025600 3138
Moduländklämma, rostfri, per st
Moduländklämma,svart, per st

025600
025600 3139
Modulmittklämma, rostfri, per st
Modulmittklämma, svart, per st

025600 3192 Falsfäste, zm, per st Falsfästet passar på plåttak med ståfalsar, t.ex. bandtäckt plåttak. Även bla. på Plannja Trend 475 klick.
Montagematerial Heckert
025600 2336
025600 2336
Alu-profil Heckert 40x42 mm, 5,2 m, per st
Alu-profil Heckert 40x42 mm, 5,2 m, häck 96 st

025600 2337 Alu-profilskarv Heckert, U-profil, längd 200 mm, förp. 20 st
025600 2403 Borrskruv Heckert, 4,8x25K A2, rostfri, förp. 100 st Används till alu-profilskarv. 4 st per skarv.
025600 2509 Takkrok Heckert Fix, rostfri, starkt utförande, förp. 20 st Skruvas i takstolsvirke med tallrikskalleskruv 2 st 8 mm eller 3 st 6 mm.
025600 2343
025600 2341
025600 2705
Takstolsbult Heckert M10x200 mm, förp. 50 st
Takstolsbult S:flex M12x250 mm, förp. 25 st
Takstolsbult Heckert M12x300 mm, förp. 50 st
Skruvas i takstolsvirke eller i kraftig bärläkt

025600 2344
025600 2342
solcellsolcell
Montagebleck för takstolsbult M10, förp. 50 st
Montagebleck för takstolsbult M12, förp. 50 st
Passar takstolsbult
025600 2345 Hammarskalleskruv Heckert, 28/15 M10, rostfri, förp. 100 st Används tillsammans med spärrtandmutter M10 för att fästa takkrok i alu-skena.
025600 2346 Spärrtandmutter Heckert DIN6923 M10, rostfri, förp. 100 st
025600 2349 Insexskruv Heckert DIN912 M8 x 28, rostfri, förp. 100 st Används till moduländ- och mittklämmor.
025600 2353 Korsförbandvinkel Heckert alu, förp. 100 st Som förbindning vid korslagda alu-skenor.
025600 2350 Montageplätt Heckert alu, förp. 100 st Som förbindning vid korslagda alu-skenor.
025600 2351 Insexskruv Heckert DIN912 M8 x 16, rostfri, förp. 100 st Används bl.a. tillsammans med spårmutter M8 till montageplätt.
025600 2352 Spårmutter Heckert M8, alu med rostfri kula, förp. 100 st Stoppas i alu-skenans övre kanal och är mutter till insexskruvM8x28 och M8x16
025600 2347
025600 3190
Moduländklämma, förp. 100 st
Moduländklämma, svart, förp. 100 st
Heckerts h=38 mm, lgd=70 mm,skruvas med insexskruv M8x28.
025600 2348
025600 3293
Modulmittklämma, förp. 100 st
Modulmittklämma, svart, förp. 100 st
Heckerts h=38 mm, lgd=70 mm, skruvas med insexskruv M8x28.


Referenser några kunder
Ort
Uppsala
Uddevalla
Karlskrona
Västervik
Eksjö
Kalmar
Ängelholm
Västervik
Karlskrona
Ronneby
Karlskrona
Ronneby
Lammhult
Mora
Ronneby
Oskarshamn
Ronneby
Nässjö
Karlskrona
Mora
Ronneby
Uppsala
Katrineholm
Linköping
Karlskrona
Alingsås
Örebro
Linköping
Askersund
Motala
Ronneby
Mjölby
Lidköping
Norrtälje
Bohuslän
Falun
Ronneby
Oskarshamn
Gimo
Göteborg
Lysekil
Umeå
Orust
Ekerö
Täby
Umeå
Kumla
Uppsala
Kramfors
Örebro
Kvidinge
Mjölby
Mora
Västerås
Älmhult
Ronneby
Nässjö
Västerås
Örnsköldsvik
Hisings Backa
Kalmar
Örnsköldsvik
Katrineholm
Kalmar
Katrineholm
Åtvidaberg
Eksjö
Lidköping
Kimstad
Mora
Huddungeby
Backaryd
Trollhättan
Åsensbruk
Nättraby
Västerås
Brastad
Hisings Backa
Dalsland
Huddinge
Kalmar
Gävle
Linneryd
Grums
Jönköping
Tibro
Bollnäs
Ronneby
Uddevalla
Kalmar
Ronneby

          www.rofoto.se
För solcellsprodukter kontakta


        Till huvudmeny
https://www.rofoto.se
Kungsgatan 23
372 30 Ronneby


Senaste uppdatering: 13 jan 2023

Alla rättigheter förbehålles rofoto.se